تماس با دبیرخانه


| نشانی دبیرخانه: تهران | فلکه دوم صادقیه | بلوار فردوس | بعد از چهار راه مخابرات | فرهنگسرای فردوس |
| کد پستی: 1481743331 |
| شماره تماس: 44031160 |
| فکس: 44031167 |
| ایمیل: info@parcham-farhangsara.com |

© تمامی حقوق برای جشنواره پرچم محفوظ می باشد.